Výučbový program „Kraj pod Malenicou“

Dňa 23.októbra 2015 uskutočnili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Mgr. Petronela Rágulová, PhD. a Ing. Tomáš Žilinčík v Základnej škole v Slopnej edukačné programy „Ľudová kultúra Slovenska“ a „Fauna nášho okresu“. Uvedené programy sú súčasťou väčšieho projektu ´Múzeum v škole´, na ktorý vlastivedné múzeum získalo v roku 2015 finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry (prostredníctvom dotačného programu „Kultúrne poukazy“). Výučba prebiehala paralelne v dvoch triedach, pričom v jednej triede sa sústredili žiaci 1. – 2. ročníka a v druhej triede boli žiaci 3. – 4. ročníka. Po jednej vyučovacej hodine sa žiaci vymenili, takže všetky ročníky prvého stupňa sa oboznámili s celým obsahom vzdelávacieho programu. Etnografka múzea, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., počas dvoch vyučovacích hodín oboznámila žiakov s rôznymi oblasťami ľudovej kultúry Slovenska (odev, bývanie, strava, rodinný život). Tradičné formy kultúry žiaci mali možnosť poznať prostredníctvom vybraných artefaktov zo zbierkového fondu múzea. Témou prednášok zoológa Ing. Žilinčíka bola fauna okresu Považská Bystrica. V prezentácii im predstavil hlavných predstaviteľov hmyzu, plazov, obojživelníkov, vtákov a cicavcov. Deti téma zaujala, živo a spontánne sa zapájali do diskusie. Najlákavejšou fázou výučby bola možnosť dotknúť sa živej užovky červenej. Edukačného programu sa zúčastnilo 33 žiakov 1.- 4. ročníkov so svojimi triednymi učiteľkami.

Fotogaléria

6 fotografií