Zelený štvrtok (veľkonočná tvorivá dielňa)

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zorganizovalo 24. 3. 2016 podujatie s názvom „Zelený štvrtok – veľkonočné tvorivé dielne“. Zámerom podujatia bolo vytvorenie priestoru pre rozličné kreatívne činnosti s dôrazom na tradovanie ľudových veľkonočných zvykov. Aktivity pre deti pripravili pracovníci múzea vo vlastnej réžii, bez externých lektorov. V ponuke boli činnosti vhodné pre deti predškolského a školského veku, pre dievčatá i chlapcov. Celkovo sa zrealizovali nasledovné dielničky: výroba korbáča z vŕbového prútia, ozdobovanie vajíčok servítkovou technikou, zdobenie naturálnymi materiálmi, výroba papierových pletených dekorácií, výroba papierových záložiek s tematikou jari a iné výtvarné techniky. O podujatie prejavilo záujem 40 ľudí, z toho 31 detí. Návštevníkom sa v múzejnom prostredí veľmi páčilo. Originálne výrobky detí boli dokladom, že prázdninové podujatie splnilo svoj didaktický zámer: drobnými ručnými prácami rozvíjať manuálne zručnosti detí už od raného veku a tiež pozitívne vplývať na tradovanie slovenského zvykoslovia.

Fotogaléria

20 fotografií