Aktuality

16.1.2023
Rok s modrotlačou január 2023

Kde všade boli modrotlačové dielne? V našom regióne najvýznamnejšou dielňou bola modrotlačiarska dielňa Jozefa Trnku v Púchove, z ktorej máme viac než 300 perrotínových foriem.

22.12.2022
Počas Vianoc je múzeum zatvorené

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici bude od 23. 12. 2022 do 5. 1. 2023 ZATVORENÉ. Otvorené pre verejnosť bude opäť 9. 1. 2023

19.12.2022
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

Milí naši priatelia a návštevníci vlastivedného múzea! Želáme Vám krásne a veselé vianočné sviatky, plné lásky, zdravia, rodinnej pohody a v novom roku 2023 veľa šťastia a úspechov! Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!!!

15.12.2022
Rok s modrotlačou december 2022

Minule sme spomenuli, že modrotlač sa do odevu niektorých obcí u nás na Považí dostala po 400 rokoch po jej etablovaní sa v odeve Holanďanov. V oblasti Zliechova, kam patria aj Čičmany, Valaská Belá, Temeš, Čavoj do súčasnosti nemáme zaznamenané používanie modrotlače.

14.12.2022
Robotnícka kultúra

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici príjme do zbierok reprezentatívne vzorky výrobkov do domácností robotníkov Považských strojární. Prípadne nám pošlite fotku výrobku, alebo informáciu o výrobcoch. Email: richard.benech@muzeumpb.sk, telefonický kontakt: 0901918850

14.12.2022
Zatvorené múzeum

V stredu 14.12.2022 od 12:00 hod. bude Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici z technických príčin ZATVORENÉ.

6.12.2022
Múzy nás spájajú 2022

V piatok 2. decembra 2022 sa uskutočnilo v Dubnickom múzeu slávnostné podujatie Múzy nás spájajú 2022, ktorého organizátormi boli Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Považská knižnica v Považskej Bystrici a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.

1.12.2022
Zbierkový predmet mesiaca december 2022 - zubor hrivnatý

Zbierkovým predmetom decembra 2022 je zubor hrivnatý – najväčší dermoplastický preparát v zbierkach Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

1.12.2022
Prezentácia publikácie Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera–Kráľa

16.12.2022 o 16:00 hod. sa uskutoční v Galérii ZUŠ IWK v PB prezentácia novej odbornej publikácie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici s názvom: Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera–Kráľa. Autorkou je Mgr. A. Šujanská, historička a kurátorka zbierky Weinerových obrazov, uložených v múzeu.

30.11.2022
Expozícia motocyklov v Bohuniciach

Oznam pre návštevníkov: Expozícia motocyklov je umiestnená v kaštieli v obci BOHUNICE. Návštevu expozície je nutné dohodnúť vopred telefonicky na obecnom úrade V Bohuniciach: tel.: 042/ 449 22 74 mobil: 0911 492 274 email: info@obecbohunice.sk