Biológ

Biológ

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

obsadzuje pracovné miesto

 

Názov pozície:                       Biológ

 

Miesto výkonu práce:             Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

                                               Ulica slovenských partizánov 1132/52

                                               017 01 Považská Bystrica

 

Dátum nástupu:                      Od 01.07.2024, prípadne dohodou

 

Platové podmienky:                Základná zložka mzdy (tarifný plat) je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme v zmysle platných zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača a to od 973,00 € brutto mesačne .

 

Náplň práce:                           Biológ sa v pozícii kurátora fondu zoológie a botaniky sa odborne sa stará o zbierkové predmety, pravidelne kontroluje stav zbierok a mikroklimatické podmienky v depozitároch. Vedie príslušnú dokumentáciu podľa platných múzejných predpisov o zbierkovom fonde. Vykonáva odbornú katalogizáciu a digitalizáciu zbierkových predmetov v elektronickom informačnom systéme.

                                           Podieľa sa na základných odborných činnostiach múzea v zmysle platnej legislatívy – realizuje akvizičnú činnosť, evidenciu, revíziu zbierok, dbá na ochranu a bezpečnosť zbierok, sprístupňuje zbierky verejnosti podľa §15, realizuje vedecko-výskumnú činnosť a zverejňuje výstupy z nej.

Vykonáva edukačné a lektorské činnosti. Spolupodieľa sa na projektovej činnosti   múzea.

 

Pracovný pomer:                    Doba určitá s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.

 

Požiadavky  na uchádzača:     VŠ II. stupňa v odbore biológia (alebo v príbuznom prírodovednom odbore)

práca s verejnosťou i so znevýhodnenými skupinami

vodičský preukaz skupiny B podmienkou

 

Benefity:                                 miesto výkonu práce v centre Považskej Bystrice

5 dní dovolenky nad rámec zákona      

                                               flexibilná pracovná doba

mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (ak prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)

príspevok na rekreáciu

ZMS karta – bezplatné vstupné do múzeí v rámci Zväzu múzeí Slovenska

 

Doklady - Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis, Súhlas so spracúvaním osobných údajov (vyplnený a naskenovaný)  - zasielajte do odvolania ponuky pracovného miesta nasledovne:

- na e-mailovú adresu: radka.kovalikova@muzeumpb.sk

- písomne na adresu:     Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52,

017 01 Považská Bystrica

 

Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na uchádzača, budú kontaktovaní telefonicky na osobný pohovor. Zamestnávateľ rozhodne o obsadení pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Fotogaléria

1 fotografia