Deti strávili Zelený štvrtok v múzeu

Deti strávili Zelený štvrtok v múzeu

                           Deti strávili Zelený štvrtok v múzeu

(správa z podujatia)

 

            Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici zorganizovalo dňa 18. 4. 2018 pre prázdninujúce deti veľkonočné tvorivé dopoludnie s názvom Zelený štvrtok. I tento rok boli pripravené pre menšie i väčšie deti pestré aktivity.

            Mladí chlapci prejavili záujem najmä o vlastnoručnú výrobu veľkonočného korbáča z vŕbového prútia. Skúsení lektori im najskôr pomohli urobiť začiatočnú pevnú rúčku z piatich prútov, tzv. kukuričku. Následne im ukázali viaceré pletacie techniky (štvorhranný, točený, točený retiazkový korbáč), pričom si každý účastník dielne vybral jednu buď podľa náročnosti alebo estetického vkusu. Chlapci počas práce s prútím prejavili vnímavosť a manuálnu zručnosť, a tak sa niektorí už za pár minút mohli tešiť z hotového vlastného výrobku.

Okrem korbáča sú neoddeliteľnou súčasťou veľkonočného obdobia aj vajíčka a jarné dekorácie. Novinkou 5. ročníka podujatia bola výroba dreveného kuriatka s farebnými krídlami, maľovanie sadrových odliatkov, či drôtené ozdoby v tvare vajíčka. Pre menšie deti bola pripravená dielnička s názvom „papierové tvorenie“, v ktorej si mohli vyrobiť sliepočky, kuriatka, či zajačika pri drevenom plote.

            Zelenoštvrtkové múzejné dielničky sa tešia veľkému záujmu zo strany verejnosti. Deti privádzajú nielen rodičia, ale aj starší súrodenci a starí rodičia. Účastníkom, ktorý prišiel z najväčšej diaľky, bol chlapec z Veľkej Británie, prázdninujúci v Považskej Bystrici. Jeho dedko nám prezradil, že korbáč robil po prvýkrát, lebo v Anglicku nemajú podobnú tradíciu.

Tvorivého Zeleného štvrtku sa v priestoroch zúčastnilo 60 ľudí, z toho 45 detí. Materiál na tvorivé dielne bol zakúpený s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 18. 4. 2019, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.,

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

28 fotografií