Druháci z „priemyslovky“ v múzeu

Druháci z „priemyslovky“ v múzeu

Druháci z „priemyslovky“ v múzeu

 (tlačová správa)

 

V dňoch 4. 6. a 5. 6. 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici študenti Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici  za účelom účasti na prednáškach „Život na hradoch“ a „Islam“.

V prednáške o živote  na hradoch prednášajúci, etnológ múzea Mgr. Jozef Mihálik, oboznámil študentov s problematikou vývoja hradov na našom území od ich vývoja z hradísk, cez jednotlivé stavebné etapy v románskom, gotickom, renesančnom slohu až po ich zánik. Študenti mali možnosť dozvedieť sa o  typológii rozoznávania rôznych druhov hradnej  architektúry. Druhá  časť prezentácie bola zameraná na život v stredovekých hradoch, kde sa študenti dozvedeli základné informácie o vykurovaní, osvetlení, svetskom živote, hygiene, rozdieloch medzi studňami a cisternami, stravovaní i o trávení voľného  času.

Posledná časť prezentácie bola zameraná na súčasnú záchranu a znovuzrodenie hradných ruín s príkladom konzervácie zrúcaniny hradu Hričov (keďže etnológ múzea je riaditeľom občianskeho združenia Združenie priateľov Hričovského hradu a venuje sa jeho záchrane od roku 2010). Počas prednášky sa študenti dozvedeli informácie o postupoch, problémoch a zásadách pri konzervácii hradných ruín.

Nasledujúci deň Dr. Rágulová oboznámila študentov s okolnosťami vzniku islamu v 7. storočí n. .l., ktorý je spätý s osobnosťou zakladateľa proroka Mohameda. Vysvetlila poslucháčom, že islam má vlastný doktrinálny systém, vyjadrený v učení o piatich stĺpoch islamu (vyznanie viery, modlitba, pôst, almužna, púť). Spoločenstvo veriacich moslimov sa delí na sunnitov a šiítov. Náboženský život moslimov je veľmi pestrý, popretkávaný množstvom sviatkov a rituálov. Hoci sa dnes vo svete množia útoky islamských fundamentalistov, jediným riešením konfliktov ostáva tolerancia medzi veriacimi rôznych náboženstiev.

            Série prednášok sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici zúčastnilo 79 študentov 2. ročníka v sprievode vyučujúcich.

           

 

V Považskej Bystrici, 6. 6. 2019

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

8 fotografií