Kalendárium 2023

Kalendárium 2023

KALENDÁRIUM 2023

 

Sídlo múzea

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Ulica slovenských partizánov 1132/52

017 01 Považská Bystrica

 

Kontakty

 

WEB:                     http://www.muzeumpb.sk

Email:                   muzeumpb@muzeumpb.sk

FACEBOOK:        www.facebook.com/vlastivednemuzeum.povazskabystrica

INSTAGRAM:    www.instagram.com/vlastivednemuzeumvpb/

 

Kontakt:              Ing. Monika Roncová, tel.: 0901/918 848, monika.roncova@muzeumpb.sk

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE

Prechádzka našou prírodou

Prírodovedná expozícia vlastivedného múzea

Miesto:                priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Trvanie:               celoročne, pondelok - piatok od 7:00 do 15:00 hod., posledný vstup o 14:30 hod.

 

 

 

 

Tradičná ľudová kultúra v Marikovej

Expozícia tradičného bývania v Marikovskej doline

Miesto:                Horná Mariková, skanzen na Modlatíne

Trvanie:               celoročne, po telefonickom dohovore!

Kontakt:              Obecný úrad v Hornej Marikovej, tel.: 042/435 21 82

Ďalšie informácie: www.hornamarikova.sk

 

Púchovská kultúra

Archeologické artefakty Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Miesto:                Župný dom - Púchovské múzeum, Nábrežie slobody 522/1, 020 01 Púchov

Trvanie:               celoročne, utorok od 9:00 - do 11:00 hod., štvrtok od 15:00 - do 17:00 hod.,

nedeľa od 14:00 - do 16:00 hod.,

Kontakt:              +421 905 915 835

Ďalšie informácie: www.kultura.puchov.sk

 

Zašlá éra považskobystrickej motocyklistiky

Výstava historických motocyklov

Miesto:                Kaštieľ Bohunice - Múzeum regiónu Bielych Karpát, 018 52 Pruské

Trvanie:               celoročne, po telefonickom dohovore!

Tel. kontakt:      +421 911 492 274

Ďalšie informácie: www.obecbohunice.sk

 

Fauna Považia

Výstava z fondu zoológie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Miesto:                Kaštieľ Bohunice - Múzeum regiónu Bielych Karpát, 018 52 Pruské

Trvanie:               celoročne, po telefonickom dohovore!

Tel. kontakt:      +421 911 492 274

Ďalšie informácie: www.obecbohunice.sk

 

 

 

 

 

SEZÓNNE VÝSTAVY

 

Postava drotára v literatúre

Výstava Považského múzea doplnená o zbierkové predmety z fondu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Miesto inštalácie:            výstavná miestnosť múzea

Kurátor:                               Mgr. Janka Adamusová, PhDr. Richard Benech – etnológ múzea

Trvanie výstavy:               marec – august 2023

Otvorené:                          pondelok - piatok od 7:00 - 15:00 hod., posledný vstup o 14:30 hod.

 

zabudnuté obrazy považskej Bystrice

Výstava dobových fotografických pohľadníc mesta Považská Bystrica a okolia z archívu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Miesto inštalácie:            Hotel Gino Park Palace – Kaštieľ Orlové

Kurátorka:                          Mgr. Dominika Kukučová

Trvanie výstavy:               marec/apríl - december 2023

Kontakt:                              tel.: +421 42 44 59 630, mob.: +421 948 72 82 82

                                               HOTEL GINO PARK PALACE****, Orlové 116, 017 01 Považská Bystrica

                                               info@parkpalace.sk, www.parkpalace.sk

 

Nature ART

Výstava umeleckých fotografií zosnulého kňaza, básnika, fotografa a grafika Radoslava Gazdíka (1971 - 2021), ktorý v rokoch 2016-2021 pôsobil vo farnosti Udiča, okres Považská Bystrica.

Miesto inštalácie:            výstavná miestnosť múzea

Trvanie výstavy:               september 2023

Otvorené:                          pondelok - piatok od 7:00 - 15:00 hod., posledný vstup o 14:30 hod.

 

Otvorené truhlice

Výstava prezentujúca vývoj ľudového odievania v obciach Mariková, Papradno, Záriečie, Zliechov a Červený Kameň. Realizáciu výstavy Otvorené truhlice podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Miesto inštalácie:            vstupné priestory múzea (chodba)

Kurátor:                               PhDr. Richard Benech, etnológ múzea

Trvanie výstavy:               október - december 2023

Otvorené:                          pondelok - piatok od 7:00 - 15:00 hod., posledný vstup o 14:30 hod.

Krása slovenského ľudového odevu

Výstava umeleckých fotografií Martina Habáneka prezentujúca krásu ľudového odevu v rôznych regiónoch Slovenska.

Kurátor:                               PhDr. Richard Benech v spolupráci s Martinom Habánekom

Miesto inštalácie:            výstavná miestnosť múzea

Trvanie výstavy:               október - december 2023

Otvorené:                          pondelok - piatok od 7:00 - 15:00 hod., posledný vstup o 14:30 hod.

 

PODUJATIA

 

prezentácia publikácie ´Obec Tŕstie v 20. storočí´

Predstavenie novej publikácie múzea autorkou Mgr. Dominikou Kukučovou

február 2023

Tvorivé prázdniny

Kreatívne jarné prázdniny pre menších i väčších.

27 .- 28. 2. 2023

Svetový deň vody

Interaktívne vzdelávacie aktivity pre školy.

Marec 2023

Tvorivý Zelený štvrtok

Veľkonočné tvorivé dielne

6. 4. 2023

Odborná Prednáška pre verejnosť

Máj 2023

Dni mesta 2023

Rozmanité kultúrne podujatia v centre mesta Považská Bystrica – tematický stánok múzea.

pešia zóna pri MsÚ v Považskej Bystrici

jún 2023

Marikovské folklórne slávnosti

Lektorovaná prehliadka v expozícii tradičného bývania v Marikovej.

16. 7. 2023

 

 

 

Kultúrne leto 2023

Spolupodieľanie sa na rozmanitých kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Považská Bystrica v exteriérových podmienkach mesta:

Júl – august 2023

Noc hradov a zrúcanín

Kultúrne podujatie organizované o. z. Združenie hradu Bystrica v areáli hradu Bystrica.

august 2023

Považskobystrický motocykel 2023

15. ročník obľúbeného podujatia organizovaný v spolupráci s o. z. Veterán Klub Manín.

2. 9. 2023

DeŇ s nami

Kultúrne podujatie pre seniorov organizované v spolupráci s CSS Bystričan.

september 2023

Zbaľ sa a poď ...

Diskusný večer plný autentických zážitkov z cestovania.

Október 2023

Adventné tvorivé dielne

Kreatívne podujatie pre malých i veľkých na vyčarovanie vianočnej atmosféry.

December 2023

 

 

 

 

Na stretnutie s Vami sa teší kolektív pracovníkov

Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici!