Letné tábory v múzeu

Letné tábory v múzeu

Letné tábory v múzeu

(tlačová správa)

 

Aj počas tretieho prázdninového týždňa navštívili deti z denných táborov regionálnu kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pre prázdninujúce deti pripravili pracovníci múzea pestrý program. V úvode sa oboznámili s aktuálne prebiehajúcou výstavou „Oživovanie hradov“,  vďaka ktorej sa dozvedeli obnove hradných zrúcanín a snahe občianskych združení oživiť areály stredovekých hradov nachádzajúcich sa na našom území.

Po krátkej prestávke, počas ktorej mali dievčatá a chlapci možnosť ochutnať letné nápoje pripravené z liečivých byliniek,  nasledoval edukačný program zameraný na environmentálnu problematiku, ktorý odborne zabezpečila Mgr. Prengelová. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavého o rastlinách a živočíchoch v našom regióne, o spôsoboch ochrany biodiverzity, separovania odpadov a potrebe recyklácie materiálov. Súčasťou programu bola aj praktická ukážka separácie odpadov deťmi, ktorá slúžila na fixáciu  vypočutých vedomostí.

Prírodné a recyklovateľné materiály boli následne využité aj počas kreatívnych dielničiek, na ktorých si deti vyrobili z prírodných materiálov drobné drevené dekorácie.

V závere návštevy si malí návštevníci prezreli stálu expozíciu vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“. V rámci nej sa zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho regiónu.

Múzeum navštívila štyridsiatka detí prázdninujúcich v Centre voľného času v Považskej Bystrici (tábor Prázdniny v pohybe a Off line – mestský letný tábor) v sprievode pedagogických pracovníkov.

Na tvorivých dielňach pre deti sa finančne podieľal zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR.

 

 

V Považskej Bystrici 19. 7. 2019

Ing. Monika Roncová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

             

 

Fotogaléria

12 fotografií