Múzeum ožilo letnými tábormi detí

Múzeum ožilo letnými tábormi detí

Múzeum ožilo letnými tábormi detí

(správa o podujatiach)

 

            Počas prvého prázdninového týždňa, od 1. - 4. júla 2019, ožili priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici prázdninujúcimi deťmi.

Múzeum vyvíja dlhodobú spoluprácu so školskými zariadeniami a centrami voľného času. Tie počas prázdnin prejavili záujem o rozmanité kultúrne aktivity, ktoré múzeum ponúka aj počas leta. Po vzájomnej dohode bol pre deti pripravený pestrý program.

Malí návštevníci si spolu s kurátorom Mgr. Mihálikom pozreli výstavu o obnove hradných zrúcanín a snahe občianskych združení oživiť areály stredovekých hradov čulým kultúrnym životom.  Z edukačných činností prejavili tábory záujem najmä o prírodovednú a environmentálnu problematiku, ktorú odborne zabezpečuje Mgr. Prengelová. Prázdninujúce deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí o rastlinách a živočíchoch v našom regióne, o spôsoboch ochrany biodiverzity, separovania odpadov a potrebe recyklácie materiálov. Prírodné a recyklovateľné materiály sa využili aj pri kreatívnych dielničkách. Grafička a výtvarníčka J. Chudovská navrhla veku a zručnostiam detí  primerané výtvarné techniky, a tak si mohli vyrobiť malú drevenú sovičku, vtáčika, obrázok dovolenkovej scenérie či originálnu sklenenú nádobku do interiéru.

            Počas prvého prázdninového týždňa navštívilo vlastivedné múzeum viac ako sedemdesiat detí spolu s pedagogickým dozorom. O letné dopoludnia v múzeu prejavili záujem žiaci VI. ZŠ v Považskej Bystrici, ZŠ v Považskej Teplej, Centrum voľného času v Považskej Bystrici a Cirkevné centrum voľného času Rozkvet.

Aj počas ďalších prázdninových dní múzeum bude pokračovať v práci s detskými návštevníkmi, podujatia však nie sú určené pre verejnosť, len pre organizované skupiny detí.

 

 

V Považskej Bystrici 4. 7. 2019

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

21 fotografií