Múzeum projekt pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva nemôže realizovať

Múzeum projekt pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva nemôže realizovať

Múzeum projekt pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva nemôže realizovať

 

(správa)

               

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sa vo svojej kultúrnej činnosti venuje aj znevýhodneným skupinám obyvateľstva – seniorom, fyzicky a mentálne postihnutým jedincom. Od roku 2017 má nadviazanú spoluprácu s občianskym združením Vzostup5. Koncom roka 2020 múzeum plánovalo realizovať pre hendikepovaných členov združenia kreatívny projekt s názvom Kúsok radosti pre Vzostup. Jeho náplňou malo byť šesť komunitných stretnutí a záverečný seminár. Projekt bol úspešný cez dotačný systém Ministerstva kultúry SR, no k jeho realizácii múzeum nakoniec pristúpiť nemôže.

Štatutárna zástupkyňa múzea P. Rágulová objasnila nepriaznivé okolnosti realizácie projektu:

„Ministerstvo kultúry SR zverejnilo štatistiky schválených projektov v septembri 2020, v októbri posielalo prvé zmluvy. Na pridelenie dotácie sme stále čakali, takže sme nemohli obstarávať rozpočtované položky projektu. Realizácia projektov v rámci kultúrnych organizácií bola však definitívne ukončená po posledných opatreniach Ústredného krízového štábu SR a následným zákazom hromadných podujatí. Realizáciu projektu sme preto oficiálne ukončili. Treba podotknúť, že v cieľovej skupine sú ľudia s mnohými zdravotnými komplikáciami.“

            Múzeum zamýšľa podať podobný projekt pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva v nasledujúcom roku 2021.

 

 

V Považskej Bystrici 14. 10. 2020

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici