Múzy nás spájajú 2019 – ocenenie „hradných združení“

Múzy nás spájajú 2019 – ocenenie „hradných združení“

  Múzy nás spájajú 2019 – ocenenie „hradných združení“

(tlačová správa)

 

                Dňa 25. októbra 2019 sa v Kúpeľoch Nimnica uskutočnilo 11. stretnutie pracovníkov v oblasti kultúry s názvom ´Múzy nás spájajú´.

Okrem kultúrneho programu sú na podujatí oceňované osobnosti a kolektívy, ktoré výraznou mierou prispievajú k všestranného kultúrnemu rozvoju regiónu Horné Považie.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici nominovalo v roku 2019 na ocenenie predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja dve občianske združenia, ktoré sa venujú obnove hradných zrúcanín v okrese Púchov a Považská Bystrica. Počas roka 2019 usporiadalo múzeum výstavu Oživovanie hradov, ktorá upriamila pozornosť na obetavú prácu občianskych združení a mnohých dobrovoľníkov na obnove hradných zrúcanín na Slovensku.

V zbierkotvornom regióne Vlastivedného múzea v Považskej Bystrice sú aktívne najmä dve združenia: za okres Považská Bystrica Združenie hradu Bystrica a za okresy Ilava a Púchov Historicko-astronomická spoločnosť.

  1. ocenenie

Občianske združenie Historicko-astronomická spoločnosť (HAS) vzniklo v roku 2004, tento rok má teda 15. výročie založenia. Sídli v Ilave. Združenie tvorí skupina ľudí, ktorým historické objekty a udržiavanie kultúrno-historického dedičstva prirástli k srdcu. V roku 2008 realizovali úspešné Letné archeologické praktikum (LAP), na ktoré nadviazal veľký archeologický výskum v roku 2009. Od roku 2009 sa starajú aj o zrúcaniny románsko-gotického kostolíka neďaleko hradu Lednica. Pravidelne organizujú spoločné akcie ako napr. Otváranie hradnej brány, Noc hradných zrúcanín, Hravé hradné dni a rôzne workshopy zamerané na deti. Cieľom HAS je prebudiť na hrade Lednica život. Na jeho obnove sa podieľajú nielen členovia združenia, ale aj občania obce, dobrovoľníci, či náhodní turisti. Všetky aktivity sa snažia realizovať v súlade so životným prostredím, aby sa zachoval ráz krajiny, v ktorej hrad Lednica tvorí neodmysliteľnú dominantu. V roku 2019 založili na mieste zaniknutého ovocného sadu nový sad tradičných odrôd. V roku 2013 sa podieľali i na čistení hradu Vršatec a v rokoch 2013-2015 bol realizovaný výskum zrúcaniny kostolíka v Haluziciach a jeho konzervovanie.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ocenilo Historicko-astronomickú spoločnosť za obnovu hradu Lednica a všestranný kultúrny prínos pre okresy Púchov a Ilava. Ocenenie prevzal Mgr. Pavol Ďuriš, člen Historicko-astronomickej spoločnosti.

  1. nominácia

Združenie hradu Bystrica vzniklo v roku 2008. V súčasnosti má 14 členov. Medzi úspechy patrí očistenie hradu od náletových drevín, osvetlenie hradnej ruiny, zlepšenie prístupnosti hradu i jeho bezpečnosti pre verejnosť, usporadúvanie besied, prednášok, členovia sa aktívne zúčastňujú celoslovenských konferencií o obnove hradov. Čoraz väčšiu obľubu získavajú hradné podujatia: augustová Noc hradov a zrúcanín a podujatie Poď na hrad, ktorú spolu s Mestom Považská Bystrica usporadúvajú dvakrát ročne. Pri príležitosti 10. výročia vydalo združenie publikáciu Život hradu Bystrica. Hlavnými „sponzormi“ ich činnosti sú viaceré štátne i súkromné organizácie: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, Ministerstvo kultúry SR, Mesto Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj, firma Etop International a mnohí ďalší prispievatelia, za čo im členovia združenia srdečne ďakujú.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ocenilo Združenie hradu Bystrica za obnovu hradu Bystrica a všestranný kultúrny prínos pre región Považskej Bystrice. Ocenenie za združenie prevzal Ing. Štefan Paluš, podpredseda Združenia hradu Bystrica.

Podujatia Múzy nás spájajú sa zúčastnilo približne 200 hostí.

O ďalších ocenených jednotlivcoch a kolektívoch sa možno dočítať na stránke:

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2019/muzy-spojili-regionalnych-umelcov-uz-po-jedenastykrat-ocenenie-si-z-ruk-zupana-prevzalo-11-jednotlivcov-a-5-kolektivov.html?page_id=669023

 

 

V Považskej Bystrici 29. 10. 2019

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

 

Fotogaléria

1 fotografia