Národné parky Slovenska

Národné parky Slovenska

Národné parky Slovenska

Stručné informácie o novej výstave

dátum: od 11. 2. 2022 - 31. 8. 2022

čas: od 8:00 hod. do 14:30 hod.

 

Výstavu Národné parky Slovenska organizuje Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Výstava je určená nielen pre dospelých návštevníkov, ale i pre deti. Preto pozývame jednotlivcov, skupiny i celé rodiny stráviť v múzeu svoj čas hodnotne a zábavne.

Na informačných paneloch sa dozviete množstvo zaujímavých informácií o deviatich národných parkoch Slovenska, predovšetkým o ich mimoriadnych prírodných a kultúrnych hodnotách, ktoré ich zaraďujú medzi najvýznamnejšie prírodné dedičstvo našej krajiny. Informácie doplnené pútavými fotografiami sa dotýkajú geologickej stavby, histórie, živočíšstva a rastlinstva, ktoré je typické pre jednotlivé národné parky. Môžete si prezrieť paleontologické nálezy, herbárové položky rastlín i preparáty živočíchov dokumentujúce to najvzácnejšie a najzaujímavejšie, čo sa v našich národných parkoch dá vidieť.

Detského návštevníka zaujme model krajiny, ktorý sme vytvorili za účelom názorne demonštrovať existenciu výškovej vegetačnej stupňovitosti lesov v strednej Európe. Prácu paleontológa si budú môcť deti vyskúšať pri objavovaní a určovaní skamenelín. Svoju znalosti v geografii Slovenska si overia pri lokalizovaní národných parkov na slepej mape a zabavia sa pri skladaní puzzle s prírodovednou tematikou.

Výstavou vás bude sprevádzať audio komentár a môžete si pozrieť tiež dokumentárny film podľa Vášho výberu. Tešíme sa na Vašu návštevu!                                                                                                                                 

                       

RNDr. Daniela Dúbravková, PhD., biologička

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

1 fotografia