Náučné popoludnie v múzeu

Náučné popoludnie v múzeu

Náučné popoludnie  v múzeu

(tlačová správa)

 

Dňa 23. 8. 2021 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre deti z denného tábora Centra voľného času v Považskej Bystrici s názvom „Na salaši“ náučné  popoludnie.

Prvou časťou programu bola prehliadka stálej expozície vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“, v rámci ktorej sa malí navštevníci zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho regiónu.

V  edukačnom programe s názvom „Svet detských hračiek“ sa z powerpointovej prezentácie dozvedeli viac o histórii, vzniku a vývoji detských hračiek. Prednáška bola obohatená ukážkami zbierkových predmetov z fondu etnológie.

Počas prestávky medzi medzi edukačným programom a prehliadkou prírodovednej expozície sa deti osviežili nápojom z čerstvých bylín.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva  Ministerstvo  kultúry Slovenskej republiky.

            Dopoludnia v múzeu  sa zúčastnilo 20 detí v sprievode 3  pracovníčok CVČ.

Ing. Monika Roncová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 30.8. 2021

Fotogaléria

4 fotografie