Neformálne vzdelávanie v múzeu

Neformálne vzdelávanie v múzeu

Neformálne vzdelávanie v múzeu

(správa o podujatí)

 

            Dňa 22. 5. 2018 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Pracovníci múzea pre nich pripravili pestrý doobedňajší program – komentovanú prehliadku výstavy, tvorivú dielňu plstenia i náučnú prednášku.

            V prvej časti sa študenti prostredníctvom počítačovej prezentácie oboznámili s históriou modrotlače na Slovensku so zameraním na púchovskú dielňu rodiny Trnkovcov. Modrotlač je zapísaná v národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ako jedinečná remeselná technika na výrobu modrotlačovej látky. Známe je využitie modrotlače v ľudovom odievaní, ale aj v interiérových doplnkoch. Začiatkom 20. storočia opäť ožíva záujem o modrotlač v módnej etno-vlne.

Po prehliadke výstavy sa mladí študenti oboznámili s plstením ako jedným zo spôsobov využitia spracovanej ovčej vlny. Teoretické vedomosti si doplnili kreatívnou dielničkou na tvorbu tzv. mydielka vo svetri, pri ktorom sa plstí vlna za mokra, s využitím vody a mydla.

Záverečnú časť návštevy tvorila prednáška dr. Rágulovej, etnologičky a religionistky, o svetových náboženstvách. Prednášajúca stručne ilustrovala pestrý svet náboženstiev od prvopočiatkov (fetišizmus, animizmus, manizmus, totemizmus, šamanizmus, mágiu, atď.) až po rozvinutejšie formy náboženského myslenia – polyteistické a monoteistické konfesie.  Prednášajúca vyzvala mladých ľudí k tolerantnému postoju voči veriacim iných náboženstiev a vystríhaniu sa náboženského radikalizmu.

            Netradičného vzdelávania sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnilo 27 študentov 1. ročníka  Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici v sprievode 2 vyučujúcich.

Edukačný program patril do cyklu Múzeum v škole, na ktorý prispieva v programe „Kultúrne poukazy“ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Materiál na tvorivé dielne bol zakúpený v programe cezhraničnej spolupráce s názvom „Samostatne a pritom spoločne“, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja a Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 22. 5. 2018, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.,

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

28 fotografií