O vedecko-výskumnej činnosti múzejníkov

O vedecko-výskumnej činnosti múzejníkov

O vedecko-výskumnej činnosti múzejníkov

 

(tlačová správa)

 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v tomto roku pripravilo 11. 3. 2019 v poradí tretiu prednášku Mgr. Anny Šujanskej z oblasti histórie.

V úvode prednášky sa historička zamerala na vedecko-výskumnú činnosť v múzeách, ako jednej zo základných odborných činností v múzeu. Múzejný výskum ilustrovala na svojom pátraní po osobnosti Ing. Klementa Růžičku (1884-1953), generálnom riaditeľovi pobočky Zbrojovky Brno v Považskej Bystrici v 30. rokoch 20. storočia. Výsledkom odborného výskumu je publikácia o spomínanej osobnosti, ktorú vydalo vlastivedné múzeum v roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. V knihe sa čitatelia dozvedia veľa zaujímavých faktov nielen o svojráznej osobnosti Ing. Růžičku, ale aj o osudoch jeho rodiny a príbuzných Lukschovcov a Holzkackerovcov.

Prednášky historičky Mgr. Anny Šujanskej sa zúčastnilo 14 osôb z Klubu seniorov 06 Považská Bystrica.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Považskej Bystrici dňa 12.03. 2019 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

 

Fotogaléria

8 fotografií