Poď s nami do prírody

Poď s nami do prírody

Názov akcie:

Poďte s nami do prírody

Odborná exkurzia do chráneného areálu Svarkovica, ktorá sa koná v rámci svetovej kampane Deň fascinácie rastlinami 2022.

Dátum, čas od do: 28.5.2022, 10:00-12:00 hod.

Adresa akcie:  Chránený areál Svarkovica, Prečín

Krátky popis akcie:

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pozýva milovníkov prírody na terénnu exkurziu do chráneného areálu Svarkovica v Prečíne. Je to významná lokalita výskytu vstavačovitých rastlín v považskobystrickom regióne. Exkurzia bude spojená s poznávaním rastlín a odborným výkladom o prírodných javoch a vhodnej starostlivosti o lúčne a pasienkové biotopy.

 

Stretneme sa v sobotu 28.5.2022 o10:00 hod. pri kaplnke sv. Anny neďaleko pošty v Prečíne, kde je i možnosť parkovania. Môžete pricestovať i autobusom, ktorý odchádza z Pov. Bystrice od SPŠ o 9:34 a prichádza do Prečína, OÚ o 9:47. Vstupné na exkurziu je 1 euro. Účastníci získajú zaujímavý informačný materiál. Uvítame, ak sa záujemcovia vopred nahlásia emailom na adresu monika.roncova@muzeumpb.sk.

Fotogaléria

28 fotografií