Pohľady do národnej histórie

Pohľady do národnej histórie

Pohľady do národnej histórie

 

(správa o podujatí)

 

 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pripravilo dňa 21. 11. 2018 pre žiakov Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici dve prednášky z odboru história. Lektorkou bola Mgr. Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Prednáška s názvom „Vznik Československej republiky - 100. výročie od ukončenia prvej svetovej vojny  (1914-1918)“  bola orientovaná na výklad faktografických údajov  v kontexte so skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali nielen počas prvej svetovej vojny (1914-1918), ale aj po jej ukončení.

Jednou z najvýraznejších osobností slovenských dejín, ktorá sa najviac pričinila o vznik ČSR, bol generál Milan Rastislav Štefánik. Historička Anna Šujanská venovala priestor aj krátkej prezentácii výsledkov svojich výskumov, ktoré zakomponovala do ďalšej prednášky s názvom „Stavba sochy M. R. Štefánika v Považskej Bystrici“  Žiaci základnej školy sa dozvedeli podrobnejšie zaujímavosti o stavbe monumentálneho pomníka M.R. Štefánika, ktorý bol v rokoch 1940-1955 pýchou Považskobystričanov.  Jeho nerozumným zbúraním prišlo mesto Považská Bystrica  o raritu, ktorou sa mohlo pýšiť dodnes.

Obidve prednášky boli určené pre žiakov 5. a 6. ročníka spojenej školy. Prednášok sa zúčastnilo sa spolu 64 žiakov v sprievode štyroch vyučujúcich. Edukačné prednášky patrili do programu „Múzeum v škole“ s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Považskej Bystrici dňa 21. 11. 2018 

Mgr. Anna Šujanská, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

2 fotografie