Poznávame prírodu so ZŠ Udiča

Poznávame prírodu so ZŠ Udiča

Poznávame prírodu so ZŠ Udiča

(tlačová správa)

 

Dňa  30. apríla 2019 navštívili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ZŠ Udiča,
 v rámci  edukačného programu „Múzeum v škole“.

Botanička a zoologička múzea Mgr. Paulína Prengelová oboznámila žiakov s problematikou jedovatých rastlín a živočíšnych škodcov. Prednášky prebiehali počas dvoch vyučovacích hodín. V priebehu prvej vyučovacej hodiny si žiaci tretieho a štvrtého ročníka vypočuli prednášku „Jedovaté rastliny - tichí zabijaci slovenskej prírody“. Žiaci sa prostredníctvom počítačovej prezentácie naučili poznávať najčastejšie vyskytujúce sa druhy jedovatých rastlín na Slovensku a dozvedeli sa o nich množstvo zaujímavých i užitočných informácii. V závere prednášky si študenti pozreli video z najjedovatejšej záhrady na svete, ktorá sa nachádza v Anglicku

 v grófstve Northumberland. Počas druhej vyučovacej hodiny bola pre žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka pripravená prednáška „Živočíšni škodcovia“, kde sa dozvedeli o najvýznamnejších škodcoch drevín, kultúrnych plodín i prenášačoch chorôb. Prednáška bola doplnená aj o praktické ukážky rastlín napadnutých živočíšnymi škodcami hrčiarkou dubienkovou, hrčiarkou ružovou, byľomorom bukovým a nosáčikom lieskovým i zoologické preparáty zo zbierok vlastivedného múzea (lienka východná, pásavka zemiaková, kliešť obyčajný). V závere si pozreli video o negatívnom dopade invázneho škodcu kopýtka prirasteného a  o kliešťovi obyčajnom – prenášačovi lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy.

Prednášok v priestoroch ZŠ Udiča sa zúčastnilo 77 žiakov prvého aj druhého stupňa v sprievode pedagógov.

 

Dňa 30. 4. 2019, Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

5 fotografií