Prázdninová hodina dejepisu

Prázdninová hodina dejepisu

Prázdninová hodina dejepisu

 

(Tlačová správa)

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pripravilo pre 14 detí Letnej  školy zo Základnej  školy Nemocničná v Považskej Bystrici  prednášku z oblasti histórie, s názvom „Pátranie po predkoch alebo urobme si svoj rodokmeň“.

 

Historička múzea ozrejmila deťom odpovede na mnohé otázky z oblasti genealógie  napr. “Prečo sa zaujímame o svojich predkov?, Kto boli naši predkovia?, Čo o nich vieme?, Ako žili?, Kde bývali?, Čo robili?“ Odpovede na tieto ako i ďalšie otázky (Čo je rodokmeň?, Ako sa zostavuje?, Čo tomu predchádza?, Kde nájdem potrebné informácie o svojich predkoch?, atď.) boli obsahovou náplňou  odprezentovanej prednášky.

            Súčasťou edukačného programu bola praktická aj časť. Historička múzea pripravila pre žiakov pracovné listy, do ktorých si vpisovali základné údaje o sebe, svojich rodičoch, o súrodencoch, o starých rodičoch, prípadne aj prastarých rodičoch (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko). Údaje potom dopĺňali do predtlačeného rodostromu.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

                                                                                                           

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Považskej Bystrici dňa 19. august 2021  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Mgr. Anna Šujanská

 

 

Fotogaléria

4 fotografie