Prázdninová návšteva vlastivedného múzea

Prázdninová návšteva vlastivedného múzea

Prázdninová návšteva vlastivedného múzea

 

(tlačová správa)

 

 

Dňa 12. 8. 2021  navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, deti  zo Základnej školy s materskou školou z Papradna navštevujúce Letnú školu.

Po príchode ich čakal program, skladajúci sa z viacerých aktivít. V úvode svojej návštevy si prezreli  aktuálnu prebiehajúcu výstavu s názvom Od šúpolia k umeniu, ktorou ich previedol múzejný etnológ Mgr. Jozef Mihálik, ktorý je spolu s pani Mgr. Soňou Belokostolskou tvorcom výstavy. Dozvedeli sa zaujímavosti z histórie spracovania kukurice, o jej využití a o postupoch pri výrobe šúpolienok.

Po krátkej prestávke, počas ktorej sa deti osviežili nápojom z čerstvých bylín sa s nadšením pustili do práce s drôtom. V rámci tvorivej dielne si osvojili základné techniky drôtovania a vyrobili si  dekoratívneho motýľa. Z vlastnoručne vyrobeného výrobku mali nefalšovanú radosť. 

V závere svojej návštevy si prehliadli stálu  expozíciu vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“, v rámci ktorej sa zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho regiónu. Deti odchádzali z múzea spokojné, obohatené o pestré zážitky z tvorenia i o nové nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

            Dopoludnia v múzeu  sa zúčastnilo 38 detí v sprievode 3  pedagogických pracovníčok a 2 dobrovoľníčok.

 

Ing. Monika Roncová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 13.8 2021

Fotogaléria

6 fotografií