Prázdninové dopoludnie v múzeu

Prázdninové dopoludnie v múzeu

Prázdninové dopoludnie v múzeu

 

(tlačová správa)

 

 

 

Dňa 9. 7. 2021  navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, prázdninujúce deti z Tábora kreativity z Centra voľného času  v Považskej Bystrici.

Pracovníci múzea pripravili pre deti program, ktorý pozostával z tvorivej aktivity a edukačného programu o liečivých bylinách.

V rámci tvorivej dielne sa malí návštevníci  najskôr vypočuli krátku úvodnú prednášku o histórii vzniku gobelínov, dozvedeli sa , čo vlastne gobelín je a ako sa dá vyrobiť.   Následne si pomocou špeciálnej ihly si  vlastnoručne vyrobili pestrofarebný koberček. Netradičná tvorivá technika ich zaujala a počas pracovnej činnosti sa prejavila ich zručnosť a fantázia. Výsledok svojej činnosti si  nadšené odniesli so sebou domov.

Po prestávke  ich botanička vlastivedného múzea previedla kúzelným svetom byliniek a oboznámila základmi fytoterapie. Naučili sa ako správne zbierať, sušiť, uskladňovať a spracovávať liečivé rastlinky tak, aby si zachovali svoju liečivú silu. Dozvedeli informácie i zaujímavosti o najznámejších druhoch byliniek, s ktorými sa môžu stretnúť vo voľnej prírode, či pestovať v záhradke. Počas prednášky mali možnosť ochutnať niekoľko druhov bylinných čajov, ktoré im pripravila prednášajúca. V závere edukačného programu upevnili získané informácie riešením osemsmerovky s botanickou tematikou.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

            Dopoludnia v múzeu  sa zúčastnilo 20 detí v sprievode 2 pracovníčok CVČ.

 

 

Ing. Monika Roncová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 12. 7. 2021

 

Fotogaléria

12 fotografií