Prednáška o M. R. Štefánikovi v ZŠ Beluša

Prednáška o M. R. Štefánikovi v ZŠ Beluša

Prednáška o M. R. Štefánikovi v ZŠ Beluša

 

(tlačová správa)

 

Milan Rastislav Štefánik a stavba monumentálneho pamätníka v Považskej Bystrici bol názov jednej z ďalších prednášok z oblasti histórie, ktorú pre žiakov Základnej školy v Beluši pripravilo dňa 22. 10. 2019 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

V rokoch 1940-1955 stála na okraji mesta Považská Bystrica viac než 18 metrov vysoká socha M. R. Štefánika, na ktorú si veľmi dobre pamätajú hlavne starší obyvatelia  mesta, pretože mnohí z nich jej stavbu aj finančne podporili.

Za postavením sochy stál Komitét pre postavenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici, ktorého zloženie tvorili odborníci a osobnosti politického a spoločenského života vo vtedajšej Veľkej obci Považská Bystrica. Postavenie veľkorozmernej sochy súviselo s vybudovaním Krajinského (Štefánikovho) mostu cez rieku Váh v roku 1935-36. Nebola to jednoduchá záležitosť, pretože stavba bola po finančnej stránke veľmi náročná. O tom, kto bol Milan Rastislav Štefánik, prečo bola stavba zadaná akad. sochárovi Vojtechovi Ihriskému, prečo neprebehla verejná súťaž stavebných firiem, ako sa postupovalo pri stavbe náročného pomníka, koľko peňazí formou zbierkových hárkov vyzbierali občania priamo z Bystrice a jednotlivých notariátov z okolitých obcí, akými finančnými obnosmi prispeli Zbrojovka v Brne, Slovenská krajina v Bratislave, prečo stavbu pripomienkovala Slovenská umelecká beseda, ako prepravovali tak veľkú sochu po železnici a ďalšie iné zaujímavé informácie podala formou odborného výkladu Mgr. Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a zároveň autorka výskumu archívnych dokumentov k danej problematike.

Obšírnu prednášku si vypočulo spolu 111 žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy v  Beluši spolu so 4 pedagógmi.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

V Považskej Bystrici dňa 28. februára 2019 

Mgr. Anna Šujanská, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

1 fotografia