Rok s modrotlačou júl 2023

Rok s modrotlačou júl 2023

Viete, čo je to „na volovi oči“? Takto nazývali zástery („zápunki“) - modrotlačové zástery so špecifickým vzorom oválov. Patria k najstarším zásterám v Papradne a pravdepodobne názov „volovi oči“ vychádza z názvoslovia architektúry, kde sa volským okom nazýva oválne, alebo okrúhle okno, ktoré bolo známe už v antike, ale veľkej popularite sa tešilo aj v období baroka a secesie. Vyskytlo sa aj v neskorších obdobiach, ale vplyv na miestnu modrotlač môžeme predpokladať práve na prelome 19. a 20. storočia. Okrem záster z okolia Papradna a Marikovej nachádzame modrotlač s týmto vzorom aj na pásoch starších dvojpólových záster žien z Púchovskej doliny zo začiatku 20. storočia. Modrotlačová forma "volské oko" sa nachádza aj v našich zbierkach. 

 Pre horúce júlové dni, ktoré sú spojené so žatvou, a veríme, že aj bohatou úrodou, sme pre pripravili formu so vzorom Obilné pole. 

Fotogaléria

10 fotografií