Rok s modrotlačou jún 2023

Rok s modrotlačou jún 2023
Využitie modrotlače v ľudovom odeve v našom regióne malo aj svoje lokálne špecifiká. Niekde ju vôbec nenájdeme, úplne absentovala, inde ušité časti z nej boli súčasťou sviatočného odevu žien. Ženské zástery („príponky“) zdobené len bordúrou po okrajoch v oblasti Papradna, Marikovej boli súčasťou pracovného odevu. Bohatšie zdobené, ktoré okrem okrajov zdobili aj vzory po celej ploche zástery, boli šité z dvoch pól (1 póla = šírka plátna) a zošívané ozdobnými, zväčša červenými alebo rytmizujúco sa opakujúcimi, rôznofarebnými spojovacími stehmi rozširujúcimi sa k spodnému okraju. Výšivka a čipka zdobila taktiež spodný okraj záster. Bývali obojstranné, čo poskytovalo ženám väčšiu variabilnosť za menej peňazí. Podobne zdobené modrotlačové zástery nájdeme aj v obciach ako napr. Fačkov (Rajecká dolina), Liptovská Lúžna (Liptov), Torysky (Spiš), Ábelová (Novohrad), Hrušov (Novohrad) 
V mesiaci jún slávime deň svätého Jána (24. 6.), s ktorým sa spájalo pálenie ohňov, ale aj rôzne magické praktiky a predstavy. Štvorlístok, nájdený na Jána, mal človeku priniesť šťastie. Pripravili sme pre vás vzor Lúka ďateliniek so štvorlístkom. Hľadajte, a ak ho nájdete, určite vám prinesie šťastie.

Fotogaléria

10 fotografií