Spoznávame Život v lese so žiakmi 5. ZŠ

Spoznávame Život v lese so žiakmi 5. ZŠ

Spoznávame Život v lese so žiakmi 5. ZŠ

(tlačová správa)

 

         Dňa 10. októbra 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja žiaci šiesteho ročníka 5. ZŠ v Považskej Bystrici.

Netradičná hodina biológie v múzeu sa niesla v duchu poznávania a objavovania lesného ekosystému z viacerých hľadísk.  Botanička Mgr. Paulína Prengelová priblížila žiakom tému  „Život v lese“ prostredníctvom komentovanej počítačovej prezentácie. Deťom zdôraznila dôležité funkcie lesa, priblížila význam mŕtveho dreva v lesných spoločenstvách,  porozprávala im o pralesoch a predstavila najdôležitejších zástupcov lesnej fauny a húb. Na záver ich oboznámila s príčinami odumierania lesov.

Prednášky v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sa zúčastnilo 13 žiakov v sprievode pani učiteľky.

 

 

Dňa 10. 10. 2019, Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

6 fotografií