Starý národ – mladý štát

Starý národ – mladý štát

Starý národ – mladý štát

(správa z podujatia)

 

                V dňoch 25. a 26. 10. 2018 sa uskutočnilo v Kine Mier pri príležitosti 100. výročia Československej republiky podujatie s názvom Starý národ – mladý štát.

Vzdelávacie pásmo pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci s Gymnáziom v Považskej Bystrici, Mestský úrad v Považskej Bystrici, Považská knižnica v Považskej Bystrici a PX Centrum.

Hlavnou prednášajúcou bola dlhoročná pedagogička gymnázia a znalkyňa národných dejín Slovenska PhDr. Ľubica Juríčková. Spolu s pánom učiteľom Mgr. Dobroslavom Kortmanom a gymnazistami pripravili vzdelávacie hudobno-dramatické pásmo o udalostiach vzniku ČSR v roku 1918. Vyzdvihla najmä aktívny podiel  M. R. Štefánika ( 1880 - 1919), rodáka z trenčianskej župy, na vytvorení nového štátneho útvaru Slovákov a Čechov po rozpade Rakúsko-Uhorska. Štefánika predstavili ako všestranného vedca, astronóma, vynálezcu, letca, generála, ministra a medzinárodne uznávaného diplomata. Nesmierne aktívny život generála bol však náhle ukončený v máji 1919, keď tragicky zahynul pri leteckom nešťastí, pochovaný je na Bradle.

Dr. Juríčková vyzdvihla Štefánikove životné motto „veriť – milovať – pracovať“, ako aj jeho nezlomnú túžbu po aktívnom živote pre národ. Zdôraznila, že aj v čase osobnej slávy Štefánik nezabúdal na svoj slovenský pôvod a kresťanskú výchovu. Prednášajúca sa venovala aj už neexistujúcemu monumentálnemu pamätníku M. R. Štefánika, ktorý bol inštalovaný v Považskej Bystrici v rokoch 1940-1955 pri Orlovskom moste.

            Podujatia Starý národ – mladý štát sa zúčastnilo celkovo 670 ľudí, z toho 620 žiakov a študentov považskobystrických škôl.

Okrem vzdelávacieho pásma mali študenti možnosť oboznámiť sa s náučnou literatúrou o štátotvorných udalostiach roku 1918 a osobnosti M. R. Štefánika. Výstavu z fondu odbornej literatúry pripravila Považská knižnica v Považskej Bystrici.

 

V Považskej Bystrici 31. 10. 2018

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

28 fotografií