TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/ka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici