Tvorivé dopoludnie v múzeu

Tvorivé dopoludnie v múzeu

Tvorivé dopoludnie v múzeu

(tlačová správa)

 

            V stredu 20.  novembra 2019 navštívili žiaci  Základnej školy  s materskou školou v Považskej Teplej Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom stráviť v múzeu tvorivé dopoludnie a niečo nové sa naučiť.

V teoretickom úvode sa oboznámili s históriou techniky makramé typickou pre arabské krajiny, ktorú v 13. storočí do Európy  priniesli Mauri. Ide o špeciálne viazanie nití a šnúrok, vďaka ktorému je možné vytvárať zaujímavé dekoratívne predmety.

Žiaci mali možnosť osvojiť  si uvedenú techniku v praxi  – za asistencie múzejných inštruktoriek sa naučili viazať niekoľko druhov uzlov a  zo šnúrok  nazývaných „paracord“ si vyrobili pestrofarebné dekoratívne náramky, ktoré si dozdobili korálikmi.

            Tvorivé  dopoludnie strávilo vo vlastivednom múzeu 22 žiakov 6. a 7. ročníka z Považskej Teplej v sprievode dvoch pedagogičiek.

Materiál na tvorivé dielne bol zakúpený s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Kultúrne poukazy.

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 21. 11. 2019

Ing. Monika Roncová., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

16 fotografií