Tvorivé dopoludnie v škole

Tvorivé dopoludnie v škole

Tvorivé dopoludnie v škole

(tlačová správa)

 

V piatok 18. októbra 2019 navštívili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, priestory Základnej školy v Prečíne.

Deti sa v úvode rozdelili do dvoch skupín : prvá skupina sa zaoberala výrobou oplsteného mydielka technikou plstenia za mokra, pri ktorej sa pomocou mydlovej vody a tlaku spradená a nafarbená ovčia vlna plstí.  Druhá časť detí sa venovala technike decoupage, pomocou ktorej si dekorovali poháre servítkami s rôznymi motívmi – najväčšiemu záujmu sa tešili folklórne motívy a servítky s jesennou tematikou.

Tvorivá dielňa plstenia bola realizovaná vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Samostatne a pritom spoločne – Sk/FMP/12/034, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja a zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj.

Dielne  patrili do série programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Žiakov výroba oplstených  mydielok   a dekoratívnych pohárov zaujala a bola zjavná ich manuálna zručnosť a šikovnosť.

Tvorivých aktivít  sa zúčastnilo 49 žiakov prvého stupňa v sprievode svojich vyučujúcich.

 

           

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 21. 10. 2019

Fotogaléria

16 fotografií