Tvorivé prázdniny vo vlastivednom múzeu

Tvorivé prázdniny vo vlastivednom múzeu

Tvorivé prázdniny vo vlastivednom múzeu

 

( tlačová správa )

 

 

V dňoch 24. a 25. februára 2020 sme vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja privítali všetky deti, ktoré sa rozhodli spríjemniť si čas jarných prázdnin rozvojom svojej kreativity, prostredníctvom  zábavného tvorenia originálnych výrobkov.

Tvorivé prázdniny vo vlastivednom múzeu boli už piaty rok neodmysliteľnou súčasťou jarných prázdnin pre mnohých mladých umelcov, ktorí dni voľna využili zmysluplným a kreatívnym spôsobom.

Dvojdňové tvorivé dielne boli zamerané na prezentáciu viacerých kreatívnych techník. Tento rok sme sa sústredili na prácu s prírodnými materiálmi ako sú drevo, kameň, šišky, semienka a s recyklovateľnými materiálmi ako papier či sklo, aby sme čo najmenej zaťažili prírodu. Deťom bolo k dispozícii sedem stanovíšť, kde si mali možnosť vyrobiť drôtené šperky, zabaviť sa pri práci s papierom, maľovať na kamienky či oboznámiť sa s technikou decoupage a aplikovať ju pri výrobe jarného svietnika.

Novinkou interaktívnych dielničiek bola výroba ozdobných drevených sovičiek, chutných šišiek pre vtáčiky a lesnej papierovej scény. Tvorivé dielne viedli skúsení lektori, ktorí boli deťom nápomocní pri každom zo siedmich stanovíšť.

            Múzejná prázdninová akcia bola veľmi úspešná. Počas dvoch dní dielničky navštívilo 80 ľudí, z toho 46 detí rôznych vekových kategórií v sprievode rodinných príslušníkov či priateľov. Deti ocenili pestrú ponuku aktivít, príjemnú priateľskú atmosféru a ochotu lektorov. Záujem prejavili o všetky pripravené činnosti a domov si odnášali originálne vlastnoručne zhotovené výrobky.

Návštevníci odchádzali spokojní, obohatení o pestré zážitky z tvorenia i o nové nadobudnuté zručnosti. Akcia tak splnila svoj zámer a  prispela k spestreniu voľných chvíľ i k rozvoju kreativity detí.

Podujatie „Tvorivé prázdniny“ bolo realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 26. 2. 2020

Text: Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

24 fotografií