Tvorivé prázdniny

Tvorivé prázdniny

Tvorivé prázdniny

(správa z podujatia)

 

            V dňoch 4. a 5. marca 2019 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 4. ročník podujatia Tvorivé prázdniny. Ideovým zámerom každoročnej akcie je vytvoriť pre prázdninujúce deti príležitosť stráviť dve dopoludnia naplnené tvorivou činnosťou.

            Tento rok sa niesol v znamení prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Pre deti bolo pripravených sedem tematických dielničiek: farebné prebúdzanie jari, drôtené kvietky, kreslené kŕmidlo v rámiku, veselé kamienky a jarné svietniky. Novinkou bola výroba vypletaných srdiečok a výroba originálneho obrázku včielok v úli.

Špecifikom múzejných dielničiek býva použitie prírodných alebo recyklovateľných materiálov zakúpených zo zdrojov zriaďovateľa a Ministerstva kultúry SR. O podujatie prejavilo záujem 78 návštevníkov, z toho 53 detí.

 

 

V Považskej Bystrici 5. 3. 2019

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

26 fotografií