Tvorivo a edukačne cez prázdniny

Tvorivo a edukačne cez prázdniny

Tvorivo a edukačne cez prázdniny

(tlačová správa)

V pondelok 19.7.2021 navštívili pracovníci vlastivedného múzea Centrum voľného času v Považskej Bystrici. V jeho priestoroch zrealizovali pre deti tráviace voľný čas v tábore  s názvom „Folklórne všeličo“ tvorivo-edukačný program.

 V prvej časti podujatia s botaničkou múzea spoznávali dreviny,  následne si počas tvorivej dielne si vyrobili z dreva magnetky zvieratiek. V rámci tvorivej aktivity si osvojili základy práce s drevom a naučili sa, čo všetko je potrebné dodržať pri výrobe dekoratívneho dreveného výrobku. „Malých rezbárov“ práca tešila a z vlastnoručne vyrobených výrobkov mali skutočnú radosť.

V závere týždňa prázdninujúce deti navštívili vlastivedné múzeum a prezreli aktuálne prebiehajúcu výstavu „Od šúpolia k umeniu“, ku ktorej im poskytol lektorský výklad etnológ múzea, Mgr. Mihálik. V edukačnom programe s názvom „Prírodná lekáreň našich starých mám“ im odborná pracovníčka múzea priblížila  svet liečivých rastlín, históriu bylinkárstva a nakoniec ochutnali pripravené bylinkové čaje.

Tvorivo- edukačný program sa uskutočnil vďaka  finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a zriaďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ing. Monika Roncová, 23. 7. 2021

Fotogaléria

12 fotografií