Tvorivo a náučne v múzeu

Tvorivo a náučne v múzeu

Tvorivo a náučne v múzeu

 (tlačová správa)

V týždni od 9. 8.  – 13. 8. 2021 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre deti z denného tábora Centra voľného času v Považskej Bystrici s názvom „Tvorivý tábor“ sériu tvorivo-vzdelávacích podujatí.

 V pondelok sa v rámci tvorivej dielne malí návštevníci najskôr v krátkej úvodnej prednáške zoznámili s históriou vzniku gobelínov, dozvedeli sa, čo vlastne gobelín je a ako sa dá vyrobiť. Následne si pomocou špeciálnej ihly za asistencie pracovníkov múzea vlastnoručne vyrobili dekoratívnu pestrofarebnú podložku. Netradičná tvorivá technika ich zaujala a počas práce sa prejavila ich fantázia, tvorivosť a zručnosť. Výsledok im okrem nadobudnutej zručnosti priniesol radosť a vytvorený predmet si odniesli so sebou domov.

 V stredu sa prázdninujúce deti spolu s pracovníkmi múzea zamerali na veľmi aktuálnu tému : tvorbu, triedenie a recykláciu odpadov. Prostredníctvom powerpointovej prezentácie nadobudli teoretické poznatky z danej problematiky. Pre lepšiu fixáciu naučených poznatkov bola pre deti pripravená aj praktická časť, v ktorej bolo ich úlohou správne vytriediť nahromadený odpad a vytvoriť „pyramídu odpadkov“ podľa doby ich rozložiteľnosti. Neobvyklá činnosť ich zaujala, pracovali spontánne a dostali tak možnosť uplatniť to to, čo sa počas edukačného programu naučili.

Piatkové dopoludnie patrilo liečivým bylinám. V edukačnom programe s názvom „Prírodná lekáreň našich starých mám“ oboznámili so svetom liečivých rastlín, históriou bylinkárstva a ochutnali pripravené bylinkové čaje. V závere svojej návštevy si deti prezreli aktuálne prebiehajúcu výstavu „Od šúpolia k umeniu“, ku ktorej im poskytol lektorský výklad etnológ múzea, Mgr. Mihálik.

Počas každej návštevy múzea  mali deti možnosť osviežiť sa nápojom z čerstvých bylín pripravených maceráciou.

Tvorivo- edukačný týždeň  sa uskutočnil vďaka  finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a zriaďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ing. Monika Roncová, 16. 8. 2021

Fotogaléria

24 fotografií