Tvorivo - edukačné popoludnie v múzeu

Tvorivo - edukačné popoludnie v múzeu

Tvorivo - edukačné popoludnie v múzeu

(tlačová správa)

Dňa 17. 8. 2021  navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, deti  zo Základnej školy Nemocničná v Považskej Bystrici navštevujúce Letnú školu.

Po príchode ich čakal program, skladajúci sa z viacerých aktivít. V úvode svojej návštevy si prezreli  aktuálnu prebiehajúcu výstavu s názvom Od šúpolia k umeniu, ktorou ich previedol múzejný etnológ Mgr. Jozef Mihálik, ktorý je spolu s pani Mgr. Soňou Belokostolskou tvorcom výstavy. Dozvedeli sa zaujímavosti z histórie spracovania kukurice, o jej využití a o postupoch pri výrobe šúpolienok.

Nasledovala prehliadka stálej   expozície vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“, v rámci ktorej sa zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho regiónu. Prírodovedná expozícia  malých návštevníkov skutočne zaujala, spontánne reagovali a kládli množstvo otázok.

Počas prestávky mali deti možnosť osviežiť sa nápojom z čerstvých bylín pripraveným maceráciou.

Záver popoludnia v múzeu patril tvorivej aktivite – dekorovaniu plátennej tašky, pri ktorej sa prejavila šikovnosť a kreativita školákov.

  Deti odchádzali z múzea spokojné, obohatené o pestré zážitky z tvorenia i o nové nadobudnuté vedomosti.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

            Popoludnia v múzeu  sa zúčastnilo 20 detí v sprievode 2  pedagogických pracovníčok.

 

Ing. Monika Roncová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 18. 8. 2021

 

Fotogaléria

8 fotografií