Tvorivý workshop modrotlače s Petrom Trnkom

Tvorivý workshop modrotlače s Petrom Trnkom

 

Úspešný workshop modrotlače s Petrom Trnkom

( tlačová správa )

 

            Dňa 20. apríla 2018 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, tvorivý workshop modrotlače.

Modrotlač je starobylá technológia, pomocou ktorej sa plátno farbí prírodným farbivom indigom.  Technologický postup je známy vo všetkých kultúrach, kam preniklo indigo. V jednotlivých krajinách však nadobúda špecifické charakteristiky. Na Slovensku sa modrotlačové látky využívali v ľudovom odievaní (najmä v ženskom kroji), neskôr aj v interiérových doplnkoch. Etnické znaky získavala modrotlač prostredníctvom ručne vyrábaných  foriem, ktorých výrobcovia zdôrazňovali národné ornamentálne motívy – geometrické, rastlinné, zoomorfné i antropomorfné.

Workshop modrotlače začal stručnou prezentáciou etnologičky P. Rágulovej, ktorá objasnila históriu použitia modrotlače na Slovensku so zameraním na púchovskú dielňu rodiny Trnkovcov (pod vedením majstra Stanislava Trnku fungovala do konca 20. storočia). V 21. storočí opäť ožíva záujem o modrotlač v módnej etno-vlne. V roku 2016 bola zapísaná do národného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. V roku 2017 bola nominovaná do svetového zoznamu UNESCO.

Pre vlastivedné múzeum bolo cťou, že pozvanie do Považskej Bystrice prijal mladý študent priemyselného dizajnu pán Peter Trnka, ktorý sa od roku 2010 zaoberá modrotlačou. V Ivanke pri Dunaji si začal budovať vlastnú dielňu, v ktorej využíva tradičné postupy – ručné potláčanie i farbenie látok.

Pán Trnka účastníkom najskôr názorne ukázal postup potláčania látok. Následne si účastníci sami potlačili látku pomocou modrotlačových foriem. Po zaschnutí “papu“ sa látka niekoľkokrát ponorila do modrého roztoku tzv. kypy a nechala na vzduchu oxidovať.  Vypraním v roztoku kyseliny sírovej sa odstránila pôvodná nanesená rezerva, vďaka čomu sa zvýraznili biele potlačené vzory.

O účasť na workshope bol veľký záujem. Prišli ľudia z blízkeho okolia, i z iných slovenských miest – zo Žiliny, Čadce, Prievidze, Piešťan, či Bardejova. Raritou bola nadšenkyňa modrotlače z Austrálie. Modrotlačovej dielne sa zúčastnilo celkovo 30 ľudí.

 

V Považskej Bystrici 24. 4. 2018, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.,

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

            

Fotogaléria

28 fotografií