Účasť vlastivedného múzea na 26. Marikovských folklórnych slávnostiach

Účasť vlastivedného múzea na 26. Marikovských folklórnych slávnostiach

Účasť vlastivedného múzea na 26. Marikovských folklórnych slávnostiach

( správa )

 

                Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa v nedeľu 15. júla 2018 zúčastnilo na 26. Marikovských folklórnych slávnostiach.

            Múzeum spolupracovalo najmä na dvoch programových aktivitách: počas celého dňa bola pre verejnosť sprístupnená expozícia tradičného bývania v Marikovej, ktorá je výsledkom projektu cez Fond na podporu umenia. Etnológ múzea J. Mihálik podával početným návštevníkom krátky lektorský výklad. Expozícia sa stretla s pozitívnou odozvou mnohých nových návštevníkov, starší ľudia si zasa zaspomínali na skromné podmienky bývania v minulosti.

V predajno-propagačnom stánku ponúklo múzeum odbornú literatúru a drobné suveníry s regionálnou tematikou. Veľký záujem bol o knižnú novinku múzea o jedinom drevenom kostolíku v Hornej Marikovej – Ráztoke od autora Milana Kováča. Vlastivedné múzeum sa venovalo aj propagácii Trenčianskeho samosprávneho kraja.

            26. Marikovské folklórne slávnosti sa vďaka bohatému programu a najmä peknému letnému počasiu vydarili, navštívilo ich niekoľko stoviek ľudí rôznych vekových kategórií.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 16. 7. 2018, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

12 fotografií