Učili sme sa plstiť

Učili sme sa plstiť

Učili sme sa plstiť

(tlačová správa)

 

V pondelok 15. apríla 2019 navštívili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, priestory Základnej školy v Jasenici.

Žiaci sa v úvodnej powerpointovej prezentácii etnologičky múzea dozvedeli o histórii starodávnej techniky plstenia za sucha i za mokra a o jej spojitosti s valaskou kolonizáciou. Po teoretickom úvode sa deti rozdelili do dvoch skupín a nasledovala praktická časť, kde si každý vyrobil vlastné plstené mydielko ako pamiatku na netradičné dopoludnie.

Pri mokrom plstení sa pomocou mydlovej vody a tlaku spradená a nafarbená ovčia vlna plstí. Navlhčené vlákna sa vplyvom mechanického trenia prepletajú až vznikne pevná súvislá textília.

Tvorivá dielňa plstenia bola realizovaná vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Samostatne a pritom spoločne – Sk/FMP/12/034, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja a zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj.

Dielňa patrila do série programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Žiakov výroba  oplstievanie mydielka zaujalo a bola zjavná ich manuálna zručnosť a šikovnosť.

Tvorivej aktivity sa zúčastnilo 40 žiakov prvého stupňa v sprievode svojich vyučujúcich.

 

           

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 24. 4. 2019

Fotogaléria

16 fotografií