Učíme sa o náboženstvách a tolerancii

Učíme sa o náboženstvách a tolerancii

Učíme sa o náboženstvách a tolerancii

( správa z podujatia )

 

            Dňa 9. 4. 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici žiaci 7. ročníka ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici za účelom vzdelávacieho podujatia o svetových náboženstvách.

            Pestrú paletu náboženstiev žiakom predstavila dr. Petronela Rágulová, etnologička a religionistka, pričom prítomných stručne oboznámila s rozvojom náboženského myslenia od primitívnych foriem  cez zložitejšie mytologické systémy až po vznik idey monoteizmu – v judaizme, kresťanstve a islame. Formou počítačovej prezentácie sa žiaci oboznámili s hlavným učením (doktrínou) a kultovými prejavmi viacerých relígií. V závere prednášajúca vyzvala žiakov, aby sa o iné náboženstvá zaujímali a zároveň rešpektovali veriacich iných konfesií. Upozornila ich aj na problém náboženského radikalizmu a intolerancie, vedúcej často v globalizovanom svete ku kultúrno-politickým konfliktom.

            Vzdelávacieho podujatia „Učíme sa o náboženstvách a tolerancii“ sa v priestoroch  vlastivedného múzea zúčastnilo 26 žiakov ZŠ sv. Augustína a 2 vyučujúci. Prednáška bola realizovaná v rámci programu Múzeum v škole, na ktorý finančne prispelo Ministerstvo kultúry SR.

 

 

V Považskej Bystrici 15. 4. 2019, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

Vlastivedné múzeum v Považske Bystrici

 

 

Fotogaléria

12 fotografií