Účtovník/ účtovníčka

Účtovník/ účtovníčka

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

obsadzuje pracovné miesto

 

Názov pozície :                      Účtovník

 

Miesto výkonu práce :            Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

                                               Ulica slovenských partizánov 1132/52

                                               017 01 Považská Bystrica

 

Dátum nástupu :                     Od 01.05.2024, prípadne dohodou

 

Platové podmienky :               Základná zložka mzdy (tarifný plat) je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme v zmysle platných zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača a to od 839,50 € brutto mesačne .

 

Náplň práce :                         Komplexne zabezpečuje účtovnícku agendu.

Komplexné zabezpečovanie agendy správy majetku zamestnávateľa.

Vedie pokladnicu múzea, zabezpečuje výber vstupného a predaj podľa platného cenníka.

Vykonáva bezhotovostný a hotovostný platobný styk.

 

Pracovný pomer :                   Doba určitá – zastupovanie rodičovskej dovolenky (predpoklad do 4/2025).

 

Požiadavky  na uchádzača:

                                                SŠ ekonomického smeru alebo SŠ príbuzného smeru s praxou v odbore.

                                               Práca s PC – znalosť systému ISPIN výhodou, samostatnosť a zodpovednosť, precíznosť, pozitívny vzťah k ekonomickým a administratívnym činnostiam, komunikatívnosť, pozitívny vzťah ku kultúre, skúsenosti so spracovaním projektov a grantov výhodou, znalosť AJ – pokročilý, ochota neustále sa vzdelávať, iniciatívnosť pri riešení problémov v organizácii, práca s verejnosťou i so znevýhodnenými skupinami. Vodičský preukaz skupiny B vítaný.

 

Benefity:                                 miesto výkonu práce v centre Považskej Bystrica

5 dní dovolenky nad rámec zákona      

                                               flexibilná pracovná doba

mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)

ZMS karta – bezplatné vstupné do múzeí v rámci Zväzu múzeí Slovenska

 

 

Doklady - Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis, Súhlas so spracúvaním osobných údajov (vyplnený a naskenovaný)  - zasielajte do 19.04.2024 a to nasledovne:

 

- na e-mailovú adresu : radka.kovalikova@muzeumpb.sk

- písomne na adresu : Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

 

Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na uchádzača budú kontaktovaní telefonicky na osobný pohovor. Zamestnávateľ rozhodne o obsadení pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.