Umením k úsmevu a radosti

Umením k úsmevu a radosti

Umením k úsmevu a radosti

 

-         realizácia projektu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva

tlačová správa

 

Aj v roku 2021 sa Vlastivednému múzeu v Považskej Bystrici podarilo zrealizovať projekt zameraný na sprostredkovanie kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľstva, ktorý prebiehal pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyTrenčianskeho samosprávneho kraja od 04.10. – 22.11.2021.  Jednalo sa už o 5. ročník spolupráce s o.z. VZOSTUP5, s ktorým múzeum spolupracuje v rámci projektu od roku 2017. Združenie tvoria mentálne hendikepovaní dospelí ľudia, ich rodinní príslušníci, dobrovoľníci a podporovatelia.

Napriek zložitej epidemiologickej situácii sa podarilo projekt zrealizovať až do úspešného konca, a to za prísnych podmienok najskôr v režime OTP, neskôr v režime OP. Stretnutia mali názov Umením k úsmevu a radosti a pozostávali zo šiestich tvorivých dielní, ktoré boli zakončené záverečným seminárom, počas ktorého dostali účastníci pamätné certifikáty. Vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR sa múzeu podarilo zakúpiť frotážový pult – stopy lesných zvierat, ktorý má výtvarný i edukačný charakter. Členovia občianskeho združenia si v rámci stretnutí mohli vyskúšať nové výtvarné techniky, s ktorými sa ešte nestretli - napríklad frotáž, embosing, scrapbooking na prístroji Big-shot.  Okrem toho si vyskúšali decoupage, drôtovanie a navliekanie korálok, či prácu so samotvrdnúcou hmotou. Svoje výrobky si klienti odniesli domov ako spomienku na príjemne a kreatívne strávené chvíle.

Podľa garantky projektu D. Kukučovej bola hlavným cieľom iniciatívy múzejníkov „integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti a odstraňovanie predsudkov voči týmto ľuďom. Rovnako bolo našim zámerom uľahčenie dostupnosti kultúry a umenia hendikepovaným ľuďom, v rámci čoho si mohli zlepšiť svoje motorické schopnosti nácvikom tvorivej činnosti. Projekt prispel aj k budovaniu pozitívnych sociálnych väzieb a mal priaznivý psychologický, spoločenský, edukačný a zážitkový zmysel.“

Siedmich tvorivých stretnutí sa  cyklicky zúčastňovalo priemerne 7 postihnutých osôb v sprievode nutnej asistencie a lektorov. Rodinní príslušníci sa z dôvodu pandemických opatrení stretnutí tentokrát nezúčastňovali.

 

Mgr. Dominika Kukučová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

3 fotografie