Vernisáž výstavy Od šúpolia k umeniu

Vernisáž výstavy Od šúpolia k umeniu

Vernisáž výstavy Od šúpolia k umeniu

(tlačová správa)

Dňa 15. 7. 2020 o 16:30 sa konala v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici vernisáž k výstave „Od šúpolia k umeniu“.  Výstava vznikla pod vedením autora a kurátora výstavy etnológa Mgr. Jozefa Mihálika v spolupráci s výtvarníčkou Mgr. Soňou Belokostolskou, ktorá je autorkou vystavených diel. 

O slávnostné otvorenie sa postarala riaditeľka múzea Mgr. Petronela Rágulová PhD. Autor a kurátor výstavy Mgr. Jozef Mihálik porozprával, čo predchádzalo vzniku výstavy, ako spolupracoval s p. Belokostolskou a čo je jej výsledkom. Následne sa slova ujala autorka vystavených diel Mgr. Soňa Belokostolská, ktorá porozprávala, od kedy sa venuje tvorbe šúpolienok, čo ju viedlo k tvorbe a od kedy spolupracuje s ÚĽUVom. O hudobný sprievod sa postaral harfista Pavol Repáň. V závere vernisáže poskytol J. Mihálik návštevníkom lektorský výklad k samotnej výstave. Hostia si vypočuli informácie o pestovaní kukurice, obrábaní poľa a jej spracovaní, dozvedeli sa informácie o histórii pestovania kukurice, histórii vzniku šúpoľových bábik, oboznámili sa s materiálom, ktorý je potrebný k výrobe šúpoľových bábik a mali možnosť pozrieť si jednotlivé kroky pracovného postupu, ktorý bol doplnený aj formou videovej prezentácie. Hosťom boli predstavené šúpolienky z fondu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a šúpolienky z autorskej tvorby p. Belokostolskej, ktoré vytvorila pre potreby danej výstavy.

Cieľom výstavy „Od šúpolia k umeniu“ je návštevníkom priblížiť celkový pohľad na danú problematiku. Výstava ma poukázať na príbeh kukurice od jej pestovania na poli, cez jej spracovanie, históriu domestifikácie, možnosti využitia, históriu vzniku šúpoľových bábik, prípravu materiálu na výrobu šúpolienok a ukážku pracovných postupov výroby šúpolienky. Najdôležitejšiu časť výstavy tvorí autorská tvorba p. Belokostolskej, ktorá je tematicky rozdelená na štyri ročné obdobia. Výstava predstavuje unikátny súbor šúpolienok, ktoré stvárňujú ľudové zvyky, bežný život, hry, pracovné činnosti a betlehemy. Jedinečnosť výstavy spočíva v stvárnení niektorých výjavov, ktoré doposiaľ iný výrobcovia nestvárnili. Autorka tiež spolupracuje s modrotlačiarom Petrom Trnkom a niektoré postavičky majú na sebe originálne modrotlačové látky. Vo výstave sú do šúpolienok zakomponované aj tradičné domanižské kraslice, nakoľko sa p. Belokostolska venuje aj výrobe týchto tradičných kraslíc.

Výstava je doplnená aj šúpolienkami zo zbierok múzea. Dominantou vo výstavnom priestore je model funkčného zaniknutého vodného mlyna z Hričovského Podhradia, ktorý vyrobil p. Milan Rosina. Model mlyna p. Belokostolská doplnila o šúpolienky, ktoré stvárňujú život  mlynárovej rodiny.

            Slávnostnej vernisáže sa v súlade s protiepidemiologickými opatreniami zúčastnilo 43 ľudí.

 

Mgr. Jozef Mihálik, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

14 fotografií