Vlastivedné múzeum prijalo do zbierok stovky nových predmetov

Vlastivedné múzeum prijalo do zbierok stovky nových predmetov

Vlastivedné múzeum prijalo do zbierok stovky nových predmetov

 

                Dňa 19. novembra 2020 zasadala vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici Komisia pre tvorbu zbierok, tzv. nákupná komisia. Členovia komisie pod vedením historičky Mgr. Anny Šujanskej odborne posúdili niekoľko stoviek predmetov a ich vhodnosť na prijatie do zbierkového fondu múzea.

Špecifikom tohtoročnej novej nádielky zbierok je fakt, že všetky boli do múzea nezištne podarované od ľudí s cieľom uchovať prírodné i kultúrne bohatstvo nášho regiónu.

Najpočetnejšou skupinou sú predmety botanického charakteru (herbárové zbery Ing. Dinga a Mgr. Smatanu prevažne z oblasti Strážovských vrchov a Javorníkov), nasleduje etnológia (predmety dokladujúce kultúru javorníckych dolín či hračky z éry „socialistického Československa“), historický fond sa obohatí o artefakty výtvarného umenia, zbierky technického charakteru, knihy, legitimácie, drobné dekoratívne predmety i čižmy pretekára J. Kociana z Považskej Bystrice. Do depozitára zoológie pribudnú nové dermoplastické preparáty vtákov.  Celkovo múzeum nadobudlo viac ako 500 kusov nových zbierok.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici dopĺňa svoj fond najmä prostredníctvom darov od občanov a výskumnej činnosti pracovníkov múzea. Múzeum získava nové predmety aj prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov, najmä cez projektové výzvy Fondu na podporu umenia.

            Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ďakuje všetkým svojim priaznivcom za darované predmety. Po spracovaní zbierok budú predmety uložené v depozitároch múzea, pripravené na výstavnú a edukačnú činnosť.

 

 

V Považskej Bystrici 27. 11. 2020

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici