Vzdelávacie dopoludnie v Papradne

Vzdelávacie dopoludnie v Papradne

Vzdelávacie dopoludnie v Papradne

(tlačová správa)

 

Dňa 10. mája 2019 navštívili odborní pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Základnú školu s materskou školou v Papradne  v rámci edukačného programu „Múzeum v škole“.

V priebehu dvoch vyučovacích hodín boli žiakom prvého i druhého stupňa odprezentované tri zaujímavé témy, v podobe počítačových prezentácii, s odborným komentárom múzejných pracovníkov.

Mgr. Paulína Prengelová sa vo svojej zoologickej prezentácii „Život v lese“ venovala lesnému ekosystému z rôznych hľadísk. Deťom zdôraznila dôležité funkcie lesa, priblížila význam mŕtveho dreva v lesných spoločenstvách, porozprávala im o pralesoch a predstavila najdôležitejších zástupcov lesnej fauny a húb. Na záver ich oboznámila s príčinami odumierania lesov.

Mgr. Petronela Rágulová PhD. sa venovala téme z oblasti etnológie „Keď láska bola tabu...“ Žiakom druhého stupňa porozprávala o láske a sexualite v tradičnej kultúre Slovenska. Prezentácia etnologičky (s využitím fotiek L. Sutton) prispela k rozšíreniu poznatkov z rodinnej a sexuálnej výchovy.

Mgr. Jozef Mihálik oboznámil žiakov so životom v stredovekých hradoch  v prednáške s názvom „Život na hradoch“. Deti sa dozvedeli základné informácie o vykurovaní, osvetlení, svetskom živote, hygiene, rozdieloch medzi studňami a cisternami, stravovaní i o trávení voľného  času. Prednášajúci ich oboznámil aj s typológiou rozoznávania rôznych druhov hradnej  architektúry.

Prednášok v priestoroch ZŠ s materskou školou Papradno sa zúčastnilo 160 žiakov  prvého a druhého stupňa pod dozorom 10 vyučujúcich.

 

Dňa 10. 5. 2019, Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

7 fotografií