Workshop modrotlače s Petrom Tnkom

Workshop modrotlače s Petrom Tnkom

                                                  Workshop modrotlače s Petrom Trnkom

 

(sprievodné informácie)

 

Termín:           štvrtok 23. 7. 2020,  v ponuke sú 2 časové bloky (8.-12:00 a od 14.-18:00)

Miesto:           priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Program:

-          úvodná prezentácia účastníkov (podpis prezenčnej listiny + súhlas so spracovaním osobných údajov) – zodp. Prengelová, cca 20 minút

-          náučná prezentácia o modrotlači – zodp. Rágulová, cca 30 minút

-          realizácia workshopu – zodp. Trnka, 3-3,5 hodiny

-          sprievodné aktivity – prehliadka aktuálnej výstavy, prehliadka modrotlačových foriem

-          ukončenie a zhodnotenie workshopu – zodp. Rágulová, Trnka

 

Vstupné: 25€

V cene je zahrnuté:   

- lektorský výklad, inštruktáž pracovného postupu, zafarbenie látky p. Trnkom

- potlačená látka o rozmere 70 x 50 cm

- náučná prezentácia o modrotlači

- individuálne konzultácie s p. Trnkom

- prehliadka aktuálnej výstavy Od šúpolia k umeniu (výstava šúpolienkovej tvorby p. Belokostolskej z Považskej Bystrice s využitím modrotlačových prvkov)

- ukážky perrotinových modrotlačových foriem z fondu múzea

- pitný režim (káva/čaj/letný bylinkový nápoj)

- po skončení workshopu budú účastníkom zaslané elektronické fotografie z kurzu na mailové adresy

 

Kontakty:

Bc. Kvašňovská (platby, základné informácie)  – 0901 918 847

Mgr. Prengelová (evidencia účastníkov, komunikácia s účastníkmi workshopov) – 0901 918 848

Rágulová, 24. 6. 2020