Z technických príčin zatvorené

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici bude
25. 10. 2021
o 14:00 hod.
z technických príčin
ZATVORENÉ!!!