Zatvorené múzeum

Zatvorené múzeum
V termíne od 24. októbra do 8. novembra 2020 bude Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, na základe príkazu zriaďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre verejnosť zatvorené.