Zbierkový predmet mesiaca január 2020

Zbierkový predmet mesiaca január 2020

Zbierkovým predmetom mesiaca január je model zaniknutého vodného mlyna z obce Hričovské Podhradie.

Model predstavuje dvojpriestorový objekt na kamennej podmurovke. Krokvová sedlová strecha je prekrytá šindľom. Ľavú miestnosť tvorí mlynica, do ktorej je vchod dverami z dvora a z nej do izby vpravo. Obytná izba slúžila mlynárovej rodine. Jej zariadenie zodpovedá dobovým pomerom chudobnejšej dedinskej rodiny. Z hľadiska vývinu plošného členenia mlynskej budovy ide o najjednoduchší dispozičný typ zo stredoveku nášho mlynárstva.

Funkčný model zhotovil Milan Rosina v spolupráci sa svojím otcom Jozefom Rosinom, ktorý bol vyučený mlynár. Vyučený mlynár Jozef Rosina pochádzal z rodiny mlynárskeho majstra a tesára. Robil a mlel v mlynoch : Kolárovice, Štiavnik, Hvozdnica, Podvažie, Ilava, Súľov, Predmier, Považská Bystrica, Stupné, Varín, Terchová, Trstenná, Párnica a iné.

Z histórie mlyna :
V obci Hričovské Podhradie sa do roku 1914 nachádzala malá výrobňa textilu a zariadenie bolo poháňané vodným kolesom. V roku 1914 výrobňu od baróna Poppera zakúpil Ondrej Ballay a v roku 1915 bola výrobňa prerobená na vodný mlyn s kameňovým zložením. Mlyn mal malý výkon vzhľadom na malé množstvo vody a v prevádzke bol do roku 1948. Zakúpený mlyn bol jednopriestorový, no medzi rokmi 1915 až 1923 došlo k viacerým úpravám. Najvýraznejšou úpravou bola prístavba kamennej časti, ktorá bola omietnutá hlinou. Pôvodný mlyn sa nachádzal v blízkosti dnešného obecného úradu a pôvodný tok potoka je odklonený.

Fotogaléria

12 fotografií