Zbierkový predmet mesiaca jún 2023

Zbierkový predmet mesiaca jún 2023