Zbierkový predmet mesiaca máj 2020 Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)

Zbierkový predmet mesiaca máj 2020 Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)
Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)
Zbierkovým predmetom mesiaca máj 2020 je herbárová položka krásnej, v máji a júni kvitnúcej orchidei s príznačným názvom vstavačovec májový. Herbárovú položku v roku 1998 zberal na lokalite Močiare v Nimnici Ján Kováčik, vtedajší pracovník múzea. Na prechádzkach májovou prírodou ho iste neprehliadnete. V okolí nášho mesta rastie na viacerých lokalitách. Vyskytuje sa v hojných počtoch, v čase kvitnutia sa na jednom stanovišti môžeme tešiť aj z desiatok ružových súkvetí pohromade.
Vstavačovec májový je statná vlhkomilná trváca bylina z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae). Kvitnúce jedince sú často vysoké i viac ako 50 cm. Súkvetie je nápadné a husté, 10-15 cm dlhé. Farba kvetov je rôznorodá, varíruje od skoro bielej až po purpurovo ružovú. Oválne listy sú zväčša hnedofialovo škvrnité. Druh je veľmi variabilný, vytvára veľké množstvo foriem, variet i poddruhov, naviac sa často kríži s inými vstavačovcami a vytvára hybridné populácie. Areál výskytu vstavačovca májového pokrýva hlavne západnú, strednú a východnú Európu. Je ohrozeným druhom našej flóry, chránený zákonom a medzinárodným dohovorom CITES. Preto, ked ho na potulkách prírodou uvidíte, potešte sa ním, ale netrhajte ho.
Vstavačovec májový rastie od nížin až do hôr na vlhkých, podmáčaných lúkach a prameniskách. Nie je veľmi náročný na stanovištné podmienky, neznáša však vysušenie lokality. V minulosti bol hojnejší, rástol prakticky na každej mokrej lúke, dnes kvôli početným zásahom človeka do krajiny ustupuje. Dôvodom je odvodňovavnie lúk, meliorácie, regulácie brehov vodných tokov a pod. Škodí mu tiež častý fenomén súčasnosti, kedy si ľudia neuvážene stavajú rôzne stavby v záplavových oblastiach riek a potokov. Časom musí nevyhnutne dôjsť ku stretu záujmov človeka a vody. Vodné toky prehrávajú a brehy dostávajú svoje betónové hranice. Takto dochádza nielen k zničeniu vzácnych mokraďných ekosystémov a brehových porastov s ich špecifickou flórou a faunou, ale zároveň si nerozumne vysušujeme našu, doposiaľ na vodu bohatú krajinu. Zregulovaným korytom voda totiž odteká príliš rýchlo, pričom v čase klimatických zmien potrebujeme úplný opak – vodu v krajine zadržiavať. Spomalením odtoku vody sa výrazne znižuje riziko vzniku povodní. Voda prítomná v krajine priaznivo ovplyvňuje mikroklímu prostredia – ochladzuje a zvlhčuje ho, čo oceníme predovšetkým v horúcom lete. Vsakujúca voda zároveň priaznivo dopĺňa klesajúce zásoby podzemných vôd, ktoré nevyhnutne potrebujeme všetci.

Fotogaléria

12 fotografií