Zbierkový predmet mesiaca november 2021

Zbierkový predmet mesiaca november 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca november je pohrebný voz rozmerov 255cm x 110cm, pochádzajúci z prelomu 18. a 19. storočia, určený na prepravu zosnulých. Dvojnápravový koč má bohatú drevenú, volutovú výzdobu strieborno-šedej farby s čiernym zamatovým baldachýnom, na okrajoch zdobeným bohatou vyšívanou stuhou. Na ploche medzi konzolami, spodnú časť baldachýnu dopĺňajú visiace strapce. Pevnú hornú časť korby po oboch stranách dopĺňa plastika hlavy anjela a spodnú rodový erb. V strede na streche korby je osadený latinský kríž. Zadná časť korby má vysúvaciu plochu. Šasi voza (koča) sú jednoduché. Predstavujú ich dve samostatné nápravy, z ktorých zadná je pevná a predná pohyblivá s točňou a zapriahacím zariadením. Obe nápravy sú odpružené listovými perami. Vpredu je sedadlo kočiša, taktiež potiahnuté čiernym zamatom, na boku s vyšitým nápisom: „Žleby“. Po oboch stranách sedadla sú osadené držiaky na lampu. Ku kompletnému vybaveniu pohrebného voza patrí oje a príslušenstvo - postroj pre konský záprah.

Pôvodným účelom pohrebných vozov bola preprava mŕtvych z kostola na cintorín. V 19. storočí boli pohrebné vozy s extravagantnými doplnkami ťahané viacerými pármi koní. Od roku 1920 sa pohrebné vozidlá po prvýkrát použili v doprave ako sprievod ostatných vozidiel. Dizajn pohrebných vozidiel bol pôvodne vytvorený na základe konského koča. Od roku 1930 návrhy pohrebných vozidiel zodpovedali modelom automobilov pre dané obdobie. Počas oboch svetových vojen však pohrebné vozidlá v rámci núdzových opatrení nahradili električky, nakoľko nebolo dosť koní ani dostatok paliva. 

Fotogaléria

10 fotografií